تبلیغات
خانم ساده - two
من،،،اینجا خودم هستم،،فقط خودم،،انسانی‌ متفاوت با روزهایم..

two

نویسنده : خانم ساده
تاریخ:چهارشنبه 13 شهریور 1392-22:45

داشتم نظرت قبلی‌ دوستام و پستهامو میخوندم...خدا چه قدر عوض شدم..چقدر حس هام فرق کرده ...چقدر.......

خیلی‌‌ها دیگه نمی‌نویسم..چقدر پشیمون شدم که ننوشتم اینا همه مدت..چدستی خوبی‌ رو گم کردم...البته به خاطر وجود ف/ب هنوز با خیلی‌‌ها در ارتباطم...ولی‌ یه چند نفر دیگه نیستن   که حیف...