تبلیغات
خانم ساده - I didn`t mean to
من،،،اینجا خودم هستم،،فقط خودم،،انسانی‌ متفاوت با روزهایم..

I didn`t mean to

نویسنده : خانم ساده
تاریخ:شنبه 1 آبان 1389-07:58

دیروز اتاق آقای پسر رو مراتب کردم اساسی‌ نه سر سری...از مهد که اومد خیلی‌ خسته بود،،،بردمش حموم تو حموم تا شستن‌ش تموم شد فقط جیغ زد،،مقاومت نمیکرد فقط جیق میزد،،تو دلم گفتم من اگه جای همسایه بودم می‌گفتم دارن این بچه رو شکنجه میدان،،،بماند ،،حوله که تنش کردم گفتم بریم تو اتاقت رو ببین یه چیزی منتظرته،،،،(قطار و ریل شو پیدا کرده بودم براش چیده بودم) وقتی‌ رفت تو اتاق یهو دوباره جیغ جیغ،،،میگم چی‌ میخوای؟؟؟میگه

I want my messy room

حالا بیا و خوبی‌ کن،،،،

صبح اومده اعلام کرده که پی‌ پی‌ کردم،،رفتم عوضش کردم،،،خیلی‌ خوابم میومد،،هنوز تو خواب بودم خیلی‌ جدی گفتم nappy پات نمیکنم میای میگی‌ جیش یا پی‌ پی‌ داشتی‌،،،خلاصه پاش نکردم،،،،از ساعت ۷ تا ۹ هیچ خبری نبود ،،مدام هم یادش میاوردم،،،بعد همون  ۹ بردمش بالا،،تو لگن جیش کرد،،،اینقدر ذوق کردم خودش متعجب شده بود،،،این بار اول این همه مدت خشکه....

حالا چشمش نزنم،،،،

...............................

یاد گرفته بود میگفت hey من هم ناراحت میشودم دیدم هی‌ میگه...

من هم گفتم hey تو کلاته یه کم خندید چند بار دیگه گفت ،،،جواب همون بود،،دیگه نگفت،،،

...........

یه کاری میکنه می‌دونم هوشیارانه کرده،،،یعنی‌ از عمد،،میگم چرا کردی؟

sorry mummy i didn`t mean to

................................

میگم من رفتم بهم گفتی‌ go away

سفت بغلم میکنه...

mummy mummy i didn`t...

.....................................

باهاش شوخی‌ می‌کنم میخنده میگه

mummy you`re so funny

.............................................

وقتی‌ صداش می‌کنیم میگه what   ما هم میگیم what  نه ،،بله...میگه بله...حالا باباش یادش داده صداش میکنه تا وقتی‌ بگه what همینجوری صدا میکنه تا بگه  بله بابا،،،اون هم با لهجه بسیار خارجکی...